september 24, 2020

Utsatt betaling for skatt og avgift

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Ordningen trådte i kraft fra 10.juni, og vil gjelde til og med 31.desember.

Søknadsskjemaet finnes i altinn, og er enkelt å fylle ut. Det er bare å ta kontakt med oss om du trenger bistand. Innkrevingen stoppes midlertidig når søknaden er sendt inn. Du kan oppleve at det blir sendt ut varsel om tvangsinnkreving likevel, da det er stor søknadsmengde til tider. Det anbefales at man da tar kontakt med innkrevingskontoret. Det beregnes pr. d.d 6% rente, selv om betalingsutsettelsen er innvilget.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus