januar 9, 2019

Utbytte

Forfatter: 

Online Accounting AS 


Aksjerettslig kan utbytte defineres som enhver overføring av verdier fra selskapet som direkte eller indirekte kommer aksjeeier til gode.
– når aksjeeierne vedtar utbytte på den ordinære generalforsamlingen der også årsregnskapet og årsberetningen godkjennes, kalles det ordinært utbytte
– begrepene ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte brukes gjerne som en motsats til ordinært utbytte

EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE
Utbytte basert på en revidert mellombalanse, jfr asl/asal 8-2a. Kan kun besluttes av generalforsamlingen

TILLEGGSUTBYTTE
Utbytte basert på siste årsregnskap og mellom to ordinære generalforsamlinger. Dette fordi slikt utbytte ofte kommer i tillegg til ordinært utbytte som den ordinære generalforsamlingen har besluttet.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus