desember 10, 2021

Statsbudsjettet 2022

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Det er enighet om budsjettet og det blir formelt vedtatt 17.desember.

Noen punkter:

Skattesats på mottatte aksjeutbtte øker fra 31,68% til 35,2%. På et utbytte på 1 million, vil dette utgjøre kr 35.200 i økt skatt. Dette gjør at noen bør vurdere tilleggsutbytte før årsskiftet.

Når det gjelder trinnskatt, innføres det et nytt trinn for inntekt over 2 millioner med skattesats på 17,4%. For trinn 3 øker satsen fra 13,2% til 13,4% og for trinn 4 øker satsen fra 16,2% til 16,4%. I tillegg blir beskatning av firmabil (el-biler) mindre gunstig, ved at grunnlaget endres fra 60% av listepris til 80% i 2022.

Skattesatsen på skattepliktig inntekt for selskaper er uendret, altså fortsatt 22%.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus