april 26, 2021

Søknad om lønnsstøtte

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb.

Søknadsportalen åpner 3.mai. Ordningen er for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden

  • 15.mars til 30.april 2021
  • 1.mai til 30.juni 2021

Endelig søknadsfrist for begge periodene er 30.september.

Søknadskrifteriene er:

  • Har ansatte som pr 5.mars 2021 og på en eller flere av følgende datoer; 15.november 2020, 1.,15., eller 31.desember, eller 15.januar 2021.
  • Ikke være under konkursbehandling
  • Ha betalt, rapportert og dokumentert. Har selskapet restanser forfalt før 29.februar 2020, må disse gjøres opp før man søker
  • Ha omsetningsfall i søkeperioden
  • Være registrert i aa-registeret og rapportert riktig
  • Ta tilbake permitterte ansatte. De ansatte kan tas delvis tilbake, og kan også permitteres på nytt uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt. Viktig at riktig stillingsprosent og permitteringsgrad er meldt inn riktig via a-meldingen.
  • Ikke ha permittert, sagt opp eller redusert arbeidstid til andre ansatte i sammenlignbar stilling
  • Den ansatte har mottatt minst 80 prosent av beregnet støttebeløp som lønn for samme periode

For mer deltaljert informasjon om disse punktene, se www.skatteetaten.no/lonnsstotte/


Se også våre siste bloggposter:

Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Søknad om lønnsstøtte

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb. Søknadsportalen åpner

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Integrasjon mellom PowerOffice Go og Sbanken

I dag ser vi på hvordan du kobler Sbanken sammen med PowerOffice

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – DNB integrasjon 2021

Fra og med i dag kan du bestille tjenester fra DNB direkte

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Nyheter Mars 2021

Hjemmekontor stopper ikke PowerBlogg! Ny versjon av Go er lansert og vi

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel

Departementet vurderer ikke uspesifisert bagatellmessig støtte fra kommunene. Dette har en praktisk

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor

Skattedirektoratets uttalelse vedørende temaet innebærer en oppmykning av reglene på mva-området. Skattedirektoratet

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Integrasjon med MobileWorker

I dag ser vi nærmere på MobileWorker og hvordan de er integrert

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Ny kompensasjonsordning til næringslivet

Kompensasjonsordning 2 gjelder i første omgang for perioden september 2020 – februar

Les mer
Power Office Online Accounting

Juleblogg med ferske nyheter i Go!

I dag går vi gjennom de siste nyhetene i årets siste oppdatering

Les mer

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus