april 26, 2021

Søknad om lønnsstøtte

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb.

Søknadsportalen åpner 3.mai. Ordningen er for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden

  • 15.mars til 30.april 2021
  • 1.mai til 30.juni 2021

Endelig søknadsfrist for begge periodene er 30.september.

Søknadskrifteriene er:

  • Har ansatte som pr 5.mars 2021 og på en eller flere av følgende datoer; 15.november 2020, 1.,15., eller 31.desember, eller 15.januar 2021.
  • Ikke være under konkursbehandling
  • Ha betalt, rapportert og dokumentert. Har selskapet restanser forfalt før 29.februar 2020, må disse gjøres opp før man søker
  • Ha omsetningsfall i søkeperioden
  • Være registrert i aa-registeret og rapportert riktig
  • Ta tilbake permitterte ansatte. De ansatte kan tas delvis tilbake, og kan også permitteres på nytt uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt. Viktig at riktig stillingsprosent og permitteringsgrad er meldt inn riktig via a-meldingen.
  • Ikke ha permittert, sagt opp eller redusert arbeidstid til andre ansatte i sammenlignbar stilling
  • Den ansatte har mottatt minst 80 prosent av beregnet støttebeløp som lønn for samme periode

For mer deltaljert informasjon om disse punktene, se www.skatteetaten.no/lonnsstotte/


Se også våre siste bloggposter:

Er du en onac'er?

Er du en onac’er? Ta kontakt

Vi søker en erfaren regnskapskonsulent til våre kontorer i Askim. Online Accounting

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Forlengelse av refusjonsordningen av koronarelatert sykefravær

Ordningen er forlenget ut juni 2022. Arbeidsgiver skal betale sykepenger i et

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Pensjon fra første krone fra 1.januar 2022

Lovvedtaket om endring innebærer blant annet: Alle private tjenestepensjonsordninger må minst spare

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Statsbudsjettet 2022

Det er enighet om budsjettet og det blir formelt vedtatt 17.desember.Noen punkter:Skattesats

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Julegaver til ansatte

Det er mange som gir ansatte en hyggelig påskjønnelse for den innsatsen

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra regnskapsfører

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Endring av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling mv.

Stortinget vedtok i juni en midlertidig lov om å utsette fristene for

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Nyheter Juli 2021

Hawaii-skjorte på! Det er tid for sommerblogg og de siste nyhetene i

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Ordningen er en videreføring av kompensasjonsordning 2. Tilskuddsperioden som den nye forskriften

Les mer

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus