juni 25, 2019

Skattefri omdanning

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Fristen for skattefri omdanning er 1.juli 

Dersom man skal gjennomføre skattefri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1.juli. Denne fristen er absolutt


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus