januar 16, 2019

Må du kassere kassa?

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Fra nyttår kan bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg bare benytte nyere kassesystem. Kassesystemet må oppfylle kravene i den nye kassesystemloven. Formålet er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjen. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassesystem fra å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Kassesystemloven inneholder blant annet regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvitteringer, rapporter og sikring av elektronisk journal i kassesystemet.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus