juni 15, 2021

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Ordningen er en videreføring av kompensasjonsordning 2. Tilskuddsperioden som den nye forskriften omfatter, er foreløpig henholdsvis mars/april 2021 og mai/juni 2021. Det er aktuelt med videreføring også etter juni.

Tilskuddsordningen bygger på et annet statsstøtteregelverk enn det som gjaldt til og med februar 2021. Ordningen har blitt betydelig mer komplisert, og langt færre oppfyller kravene til å få kompensasjon.

Det sentrale kriteriet med kompensasjonsordningen er å kunne vise til et omsetningsfall på minst 30% mellom den såkalte sammenligningsperioden og tilskuddsordningen. Men samme periode i fjor vil ikke være representativ for normal drift, og dette gjør at ordinær sammenligningsperiode for mars/april 2021 vil være 2 år tilbake. Tilsvarende for mai/juni 2021.

Justeringsfaktoren for begge de nye tilskuddsperiodene er satt til 0,85, altså det samme som i januar/februar 2021.

Den største endringen fra kompensasjonsordning 2, er at tilskudd kun gis til foretak som kan vise til beregnet underskudd i driftsresultatet i tilskuddsperioden. Tilskuddet kan ikke overstige 90% av foretakets beregnede underskudd i tilskuddsperioden (for små foretak).

Det gis ikke tilskudd til foretak som er under konkursbehandling eller som er under avvikling. Det gis heller ikke tilskudd til foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien.

Til tross for betydelig mer komplisert regelverk, søknad og kontrollhandlinger, økes ikke beløpet som kan kreves refundert i forbindelse med regnskapsførers/revisors kontrollhandlinger. Det er fortsatt 80% av kostnaden for bekreftelse som refunderes, begrenset oppad til 10 000 kroner pr tilskuddsperiode.


Se også våre siste bloggposter:

Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Julebord – et velferdstiltak

Hensikten med dette velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen.

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Gaver i arbeidsforhold

Det er snart jul, og det er viktig å vite hva som

Les mer
Er du en onac'er?

Er du en onac’er? Ta kontakt

Vi søker en erfaren regnskapskonsulent til våre kontorer i Askim. Online Accounting

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Forlengelse av refusjonsordningen av koronarelatert sykefravær

Ordningen er forlenget ut juni 2022. Arbeidsgiver skal betale sykepenger i et

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Pensjon fra første krone fra 1.januar 2022

Lovvedtaket om endring innebærer blant annet: Alle private tjenestepensjonsordninger må minst spare

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Statsbudsjettet 2022

Det er enighet om budsjettet og det blir formelt vedtatt 17.desember.Noen punkter:Skattesats

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Julegaver til ansatte

Det er mange som gir ansatte en hyggelig påskjønnelse for den innsatsen

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra regnskapsfører

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Endring av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling mv.

Stortinget vedtok i juni en midlertidig lov om å utsette fristene for

Les mer

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus