Bilde av logo til Online Accounting

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Ordningen er en videreføring av kompensasjonsordning 2. Tilskuddsperioden som den nye forskriften omfatter, er foreløpig henholdsvis mars/april 2021 og mai/juni 2021. Det er aktuelt med videreføring også etter juni.

Tilskuddsordningen bygger på et annet statsstøtteregelverk enn det som gjaldt til og med februar 2021. Ordningen har blitt betydelig mer komplisert, og langt færre oppfyller kravene til å få kompensasjon.

Det sentrale kriteriet med kompensasjonsordningen er å kunne vise til et omsetningsfall på minst 30% mellom den såkalte sammenligningsperioden og tilskuddsordningen. Men samme periode i fjor vil ikke være representativ for normal drift, og dette gjør at ordinær sammenligningsperiode for mars/april 2021 vil være 2 år tilbake. Tilsvarende for mai/juni 2021.

Justeringsfaktoren for begge de nye tilskuddsperiodene er satt til 0,85, altså det samme som i januar/februar 2021.

Den største endringen fra kompensasjonsordning 2, er at tilskudd kun gis til foretak som kan vise til beregnet underskudd i driftsresultatet i tilskuddsperioden. Tilskuddet kan ikke overstige 90% av foretakets beregnede underskudd i tilskuddsperioden (for små foretak).

Det gis ikke tilskudd til foretak som er under konkursbehandling eller som er under avvikling. Det gis heller ikke tilskudd til foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien.

Til tross for betydelig mer komplisert regelverk, søknad og kontrollhandlinger, økes ikke beløpet som kan kreves refundert i forbindelse med regnskapsførers/revisors kontrollhandlinger. Det er fortsatt 80% av kostnaden for bekreftelse som refunderes, begrenset oppad til 10 000 kroner pr tilskuddsperiode.

Ønsker du å lese mer?

Les også våre siste bloggposter:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.