juni 15, 2021

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Ordningen er en videreføring av kompensasjonsordning 2. Tilskuddsperioden som den nye forskriften omfatter, er foreløpig henholdsvis mars/april 2021 og mai/juni 2021. Det er aktuelt med videreføring også etter juni.

Tilskuddsordningen bygger på et annet statsstøtteregelverk enn det som gjaldt til og med februar 2021. Ordningen har blitt betydelig mer komplisert, og langt færre oppfyller kravene til å få kompensasjon.

Det sentrale kriteriet med kompensasjonsordningen er å kunne vise til et omsetningsfall på minst 30% mellom den såkalte sammenligningsperioden og tilskuddsordningen. Men samme periode i fjor vil ikke være representativ for normal drift, og dette gjør at ordinær sammenligningsperiode for mars/april 2021 vil være 2 år tilbake. Tilsvarende for mai/juni 2021.

Justeringsfaktoren for begge de nye tilskuddsperiodene er satt til 0,85, altså det samme som i januar/februar 2021.

Den største endringen fra kompensasjonsordning 2, er at tilskudd kun gis til foretak som kan vise til beregnet underskudd i driftsresultatet i tilskuddsperioden. Tilskuddet kan ikke overstige 90% av foretakets beregnede underskudd i tilskuddsperioden (for små foretak).

Det gis ikke tilskudd til foretak som er under konkursbehandling eller som er under avvikling. Det gis heller ikke tilskudd til foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien.

Til tross for betydelig mer komplisert regelverk, søknad og kontrollhandlinger, økes ikke beløpet som kan kreves refundert i forbindelse med regnskapsførers/revisors kontrollhandlinger. Det er fortsatt 80% av kostnaden for bekreftelse som refunderes, begrenset oppad til 10 000 kroner pr tilskuddsperiode.


Se også våre siste bloggposter:

Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra regnskapsfører

Les mer
Bakgrunnsbilde med logo Online Accounting

Endring av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling mv.

Stortinget vedtok i juni en midlertidig lov om å utsette fristene for

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Nyheter Juli 2021

Hawaii-skjorte på! Det er tid for sommerblogg og de siste nyhetene i

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Ordningen er en videreføring av kompensasjonsordning 2. Tilskuddsperioden som den nye forskriften

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Integrasjon mellom PowerOffice Go og WebCRM

I dag ser vi på hvordan PowerOffice Go og WebCRM fungerer utmerket

Les mer
Bakgrunnsbilde Onlie Accounting

Søknad om lønnsstøtte

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb. Søknadsportalen åpner

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Integrasjon mellom PowerOffice Go og Sbanken

I dag ser vi på hvordan du kobler Sbanken sammen med PowerOffice

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – DNB integrasjon 2021

Fra og med i dag kan du bestille tjenester fra DNB direkte

Les mer
Power Office Online Accounting

PowerBlogg – Nyheter Mars 2021

Hjemmekontor stopper ikke PowerBlogg! Ny versjon av Go er lansert og vi

Les mer

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus