oktober 30, 2020

Kompensasjon fra 80 til 60% dekning

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Det er gjort endringer i den midlertidige lovgivningen om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Det gis kompensasjonsytelse på 60% av kompensasjonsgrunnlaget for november og desember. Begrenset oppad til 6G.

Loven oppheves fra 1.januar 2021.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus