november 21, 2022

Julebord – et velferdstiltak

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Hensikten med dette velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnadene til julebord skal være skattefritt for mottaker. Forutsetningen er at det er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer.

Hva er rimelig? Vurderingen blir ut fra den totale kostnaden, hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året og varighet. Når det gjelder varighet kan det strekke seg over to overnattinger på hotell. Dette gjelder også om han har julebord i utlandet. Om man ikke velger en løsning hvor velferdstiltak kombineres med tjenestereise. Her må kravene om skattefritak for velferdstiltak og tjenestereise vurderes hver for seg.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus