november 17, 2022

Gaver i arbeidsforhold

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Det er snart jul, og det er viktig å vite hva som er reglene for skattefritak når man skal gi julegaver til sine ansatte.

Fra 01.01.21 ble den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver økt til kr 5.000 pr ansatt. Forutsetningen er at gaven består av annet enn pengebeløp. Gaver for spesielle anledninger er ikke inkludert i dette beløpet.

Naturalytelser kan gis som gave, og arbeidsgiver kan fritt velge hvilke naturalytelser som gis innenfor grensen på kr 5.000. Eksempler her er elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses ut i kontanter.

Les mer om beløpsgrenser og vilkår som er definert i FSFIN 5-15-1.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus