februar 3, 2022

Forlengelse av refusjonsordningen av koronarelatert sykefravær

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Ordningen er forlenget ut juni 2022.

Arbeidsgiver skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil 5 kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 6. til 16.dag og krever refusjon. For å kunne kreve refusjon, må arbeidstaker opplyse om at sykefraværet skyldes covid-19 i egenmelding eller gjennom legeerklæring. Dersom arbeidsgiver ikke betaler forpliktet sykepenger, skal trygden utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver skal utbetale.

Se forøvrig lov om folketrygd § 8-22 vedørende tema.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus