juni 19, 2020

Feriepenger og trekk

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Det er tid for utbetaling av feriepenger. I forbindelse med det, oppstår det mange spørsmål.

De aller fleste lønnsmottakere får utbetalt feriepenger i juni.
Det vanligste er at arbeidsgiver trekker lønn for all ferie samtidig med at feriepenger blir utbetalt.
Dette gjør at man slipper å trekke lønn gjennom året når hver enkelt arbeidstaker faktisk tar ut ferie.

De fleste i Norge har 5 uker ferie – 12% feriepenger.
Dette betyr at det må trekkes mer enn en hel månedslønn.
Det er flere alternativer på hvordan man beregner trekket.

Trekk ved 5-dagers uke, gir gjennomsnittlig 21,67 arbeidsdager i måneden.
Med 25 dager ferie blir det da trukket full månedslønn i tillegg til 3,33 dager (25 dager – 21,67 dager).

Med utgangspunkt i 6 virkedager i uken, blir det gjennomsnittlig 26 virkedager i måneden.

5 uker ferie utgjør da 30 virkedager. Arbeidsgiver trekker da lønn for 4 dager i tillegg til en hel månedslønn (4/26).

Noen har fortsatt ferie ifølge ferieloven (4 uker + 1 dag) – 10,2% feriepenger.

Her vil antall feriedager ikke overstige antall arbeidsdager i måneden.

Tar man utgangspunkt i 6 virkedager i uken, trekkes det 25/26 av månedslønnen.

Altså et tillegg på 1/26 av fast månedslønn.

Utregningene over forutsetter fastlønn. Dersom man har timelønn, har man ikke noe å trekke i, og timelønte arbeidstakere vil derfor aldri få dette trekket på sin lønnsslipp.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus