mai 27, 2020

Endring statens satser

Forfatter: 

Online Accounting AS 

I 2020 må vi operere med ulike satser for kost innland januar-mai og fra 01.juni.

Det samme gjelder kompensasjonstillegg ved utenlandsreiser.

Satsene for bilgodtgjørelse og nattillegg endres ikke 1.juni.

 • Satser for kostgodtgjørelse innland uten overnatting:
 • 01.01.19 – 31.05.20

Kostgodtgjørelse kr 307 (6-12 timer)

Kostgodtgjørelse kr 570 (over 12 timer)

Måltidstrekk

                Frokost kr 156

                Lunsj     kr 234

                Middag kr 390

 • 01.06.20 – 28.02.21

Kostgodtgjørelse kr 315 (6-12 timer)

Kostgodtgjørelse kr 585 (over 12 timer)

Måltidstrekk

                Frokost kr 160

                Lunsj     kr 240

                Middag kr 401

 • Satser for kostgodtgjørelse innland med overnatting:

Reise med overnatting over 12 timer (døgndiett)

 • 01.01.19 – 31.05.20   

                                Kostgodtgjørelse kr 780

                                Måltidstrekk                    

                                                Frokost kr 156

                                                Lunsj     kr 234

                                                Middag kr 390

 • 01.06.20  – 28.02.21

                                Kostgodtgjørelse kr 801

                                Måltidstrekk

                                                Frokost kr 160

                                                Lunsj     kr 240

                                                Middag kr 401

Reiser som varer ut over hele døgn

 • 01.01.19 – 31.05.20

                                                Kostgodtgjørelse kr 307 (6-12 timer)

                                               Kostgodtgjørelse kr 570 (over 12 timer)

 • 01.06.20 – 28.02.21

                                                Kostgodtgjørelse kr 315 (6-12 timer)

                                               Kostgodtgjørelse kr 585 (over 12 timer)

Dersom arbeidstaker får dekket ett eller flere måltider, skal det foretas måltidstrekk. Trekkene beregnes ut i fra døgnsatsen.

Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres da;

                                Frokost 20%

                                Lunsj     30%

                                Middag 50%

 • Satser for kompenasjonstillegg tjenestreise utland:
 • 01.01.19 – 31.05.20   kr 531
 • 01.06.20 – 28.02.21   kr 548

Noen satser i statens reiseregulativ har en skattepliktig andel. Denne andelen er også trekkpliktig.

Hvordan dette håndteres i hver enkelt bedrift, er forskjellig. Men bør fremgå i personalhåndbok eller i arbeidsavtaler.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus