august 19, 2021

Endring av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling mv.

Forfatter: 

Online Accounting AS 

Stortinget vedtok i juni en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning mv. med to måneder i 2021.

Det vil si innen utløpet av august 2021 for de fleste regnskapspliktige. Generalforsamling og årsmøte skal med dette for de fleste selskaper og samvirkeforetak avholdes innen utgangen av august 2021. Det samme gjelder ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag.

Den midlertidige loven vil gjelde frem til 10.november 2021.


Se også våre siste bloggposter:

Copyright © 2018 OnlineAccounting - Org.nr. 914 716 616 · webdesign - Spydeberg Reklamehus